Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
„Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do:

  • Uczelni,

  • Kadry uczelni, tj. kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej,

  • Studentów/ Studentek z niepełnosprawnością.